Brighter Two AB förvärvar Bestic AB

Bestic AB har förvärvats av Brighter ABs dotterbolag; Brighter Two AB, företaget bakom jDome BikeAround.

I samband med förvärvet slås de båda bolagen samman under namnet Camanio Care och VD för det nya bolaget blir Catharina Borgenstierna. Brighter AB utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.

Sammanslagningen till Camanio Care skapar ett större och starkare bolag med stor tillväxtpotential. Eftersom båda bolagens produkter och tjänster inom välfärdsteknik riktar sig mot samma kundgrupper skapas synergier som gagnar alla kunder och samarbetspartners.

- Det här samgåendet är ett led i vår ambition att stärka vår närvaro för att kunna ge bästa möjliga support och service till våra kunder. Vidare ser vi att Bestics produktportfölj kompletterar jDome och tillsammans kan vi nu på ett bättre sätt ta till vara på marknadspotentialen, säger Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care.

Bortsett från ett nytt namn, ny webbplats och så småningom nya och gemensamma lokaler i Kista, planeras inga större förändringar. Det nya bolaget kommer att sälja Bestic ABs alla befintliga produkter och tjänster såväl som jDome BikeAround precis som tidigare. Alla affärer, avtal, leveranser och åtaganden löper på som tidigare och alla medarbetare kommer att arbeta vidare i det nya bolaget.

Bestic AB är företaget bakom äthjälpmedlet Bestic - ett tekniskt hjälpmedel som utvecklats med stöd från Robotdalen, för personer som har svårt att röra sina händer och armar själva.

Läs pressmeddelandet från Brighter AB.

...

 


Senaste artiklar