Camanio Care förvärvar Giraff

Robotikföretaget Camanio Care, som utvecklar och säljer ny teknik inom vård och omsorg, har förvärvat alla tillgångar i före detta Giraff Technologies som ägts av JoiceCare AB, ett dotterbolag till Phoniro AB.

Bolaget tar därmed steget in på marknaden för Ambient Assited Living (AAL) som växer snabbt i bland annat USA. Roboten används i hemmet inom omsorgen för att öka trygghet och göra det lättare att kommunicera med anhöriga och vårdpersonal. En viktig strategisk aspekt bakom förvärvet är också att Giraff är den bärande plattformen i ett nytt omfattande EU-projekt, MoveCare, som syftar till att utveckla framtidens AI-lösningar inom vård- och omsorg. 

Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem som möjliggör virtuella besök, både för tillsyn och för socialt umgänge på distans, hos framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning. Via Giraff kan hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga ha direktkontakt med robotens innehavare genom att manövrera runt roboten i rummet och prata genom en bildskärm.

Lösningen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång och smal hals och längst ned är den utrustad med en liten dator. Roboten kör på fjädrande hjul, kan ta sig över mattor och trösklar, och har fyra IR-sensorer för att undvika kollisioner.

– Giraff tillför en trygghet i vardagen samtidigt som kommunikation och relation mellan robotens innehavare och dess anhöriga eller vården stärks. Släktingar som bor långt bort kan lättare hålla kontakten med den anhöriga och ta exempelvis en lunch på distans eller hälsa på i hemmet på ett väldigt närvarande sätt. Hemtjänsten eller vårdpersonal får i sin tur en virtuell tillsyn på distans, vilket kan medföra stora kostnadsbesparingar och mindre besvär för vårdtagaren, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

– Förvärvet av Giraff är ett viktigt steg i vår strävan att stödja människans grundläggande behov av kommunikation och trygghet, men innebär också att vi blir en betydande aktör i framtida europeisk robotik- och AI-utveckling, inte minst genom EU-projektet MoveCare, säger Catharina Borgenstierna. Behovet av den här typen av lösningar som moderniserar och förbättrar äldrevården och omsorgen är stort, och vi bedömer att Camanio Care har goda möjligheter att ta en ledande position inom den här sektorn framöver.

Roboten, som redan har lanserats och testats i 15 länder, har utvecklats av serieentreprenören Stephen von Rump i samarbete med Robotdalen, och är idag ett av de mest använda och spridda robotiserade kommunikationssystemen för vård och omsorg på marknaden. Omsättningen är idag blygsam men Giraff blir ett strategiskt viktigt komplement till Camanio Cares nuvarande erbjudande. Marknaden för AAL spås växa snabbt i flera delar av världen, bland annat USA, där Camanio Care sedan tidigare etablerat ett försäljningskontor med dotterbolaget Camanio Care Inc.

Läs hela pressmeddelandet.

...

 


Senaste artiklar