”Det här är vägen för Sverige som industrination”

"Vi har fem recept för att se till att Sverige även i framtiden ska kunna räknas som en av världens starkaste industrinationer. Om politikerna följer dessa kan vi säkra jobb, innovationskraft och skatteintäkter", skriver företrädare för tankesmedjan AutomaTHINK i nedanstående debattartikel som bland annat publicerats på SvD.

DEBATT | INDUSTRIN

Det har hänt mer inom industripolitiken i Sverige den senaste mandatperioden än det gjort på länge. Men i våra konkurrentländer såsom Tyskland, England och Kina händer ännu mer och framförallt sker det både snabbare och smartare än vad den svenska politiken mäktat med. Därför lanserar nu tankesmedjan AutomaTHINK fem recept till Sveriges politiker.

En stark svensk industri är av avgörande betydelse för svensk tillväxt och arbetstillfällen. Idag arbetar 180 000 människor i basindustrin och industrin sammanlagt sysselsätter 850 000 personer. Dessutom skapas nästan två nya arbetstillfällen i andra branscher för varje arbetstillfälle i industrin. Tankesmedjan AutomaTHINK, ett initiativ som sedan 2011 samlar ledande företrädare från stora delar av svensk industris grundplåt, de små och medelstora industriföretagen, lanserar därför dessa fem recept på vad Sverige behöver för att stärka och framtidssäkra svensk industri.

1. Ett tillämpat nationellt program för produktionsutveckling.

Sverige behöver ett fungerande nationellt program för produktionsutveckling som hjälper företag med nulägesanalyser samt lämnar förslag på åtgärder hos dem för att skapa en hållbar, uppkopplad samt automatiserad produktion. Målgruppen för programmet ska vara de små- och medelstora industriföretagen och målet ska vara ökad svensk industriproduktion.

2. En samlad svensk småföretagarpolitik.

Oavsett näring är det oftast i de små och medelstora företagen som såväl innovation som tillväxt sker. Det är i dessa företag som människor med idéer om hur något kan göras annorlunda eller bättre ger sitt allt för att skapa något nytt. Såväl Sydkorea och USA som EU har idag sina egna s.k. ”Small Business Act” där politiken för dessa företag samlas. Där beskrivs bland annat hur regelbördan för dessa företag kan minskas samt hur de bättre kan involveras i arbetet med att ta fram nya förslag. Ska svensk industris fulla potential kunna infrias behöver vi en samlad småföretagarpolitik även här.

3. Utnyttja styrkan i regionala industrikluster.

I dag finns mycket av svensk industri samlade i kluster, till exempel inom fordons-, läkemedels- och gruvindustrin, dessutom finns det robot- och automationskluster med stor kompetens. Dessa kluster kan göras till ett redskap för att lyfta svensk industri som helhet genom en satsning på att samla industri, kommuner och akademin inom dessa kluster och tillföra de resurser som krävs för att frigöra potentialen i den värdefulla kunskap som skapats där och som kan användas vidare inom andra industriområden.

4. Ett smart utbildningsystem.

Detta ämne kan inte lyftas många gånger nog. Tillgången till välutbildad personal i hela Sverige är av kritisk vikt för industrin. Det visar bland annat Svensk Industriförening Sinf:s underleverantörsbarometrar gång på gång. Yrkeshögskolan bör ges ökade resurser för utbildning av programmerare och maskinoperatörer, utbildningen av automations- och produktionsingenjörer prioriteras. Lägg därtill utökade resurser för att validera utbildning och kunskap hos personer med utländsk bakgrund. Matematik och naturvetenskap i grundskolan måste få en viktigare roll och resurser satsas på att det finns kvalificerade lärare i dessa ämnen.

5. Marknadsför Sverige som produktionsland.

På de stora internationella industrimässorna lyser Sverige ofta med sin frånvaro, medan andra industriländer såsom till exempel Tyskland och Turkiet träget erbjuder draghjälp för de egna företagen i syfte att både lyfta fram företagen och landet självt som produktionsland. En satsning som relativt mycket annat är okomplicerad och fullt genomförbar bara den politiska viljan finns och som garanterat skulle ge en mer direkt avkastning än många av de mer eller mindre tydliga projekt som våra svenska myndigheter bedriver.

Följer svenska politiker våra recept kommer de se att Sveriges förutsättningar att bestå som en av världens främsta industrinationer kommer att förbättras ordentligt. Ska vi säkra jobb, innovationskraft och skatteintäkter till välfärden är detta vad som behövs.

Stefan Gustafsson Ledell
sekorchef Industri Elmia och tf ordförande AutomaTHINK

Tomas Berg
ordförande Svenska Automationsgruppen och ledamot AutomaTHINK

Inge Johansson
företagare och ledamot AutomaTHINK

Ove Leichsenring
associerad partner Robotdalen och ledamot AutomaTHINK

Fredrik Sidahl
vd FKG och ledamot AutomaTHINK

Bakgrund
Tankesmedjan AutomaTHINK:s mål är en livskraftig tillverkningsindustri med produktion i Sverige. Vi vill synliggöra små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, deras behov och deras samlade betydelse för Sverige.

...

 


Senaste artiklar