EU-miljoner till Robotdalen

Det står nu klart att Robotdalen tilldelas 13.5 miljoner i projektmedel från EU:s regionala utvecklingsfond (Eruf), för arbetet med kommersialisering av tvärsektoriell robotteknik. Pengarna fördelas på tre år.

Syftet med satsningen är att robotik ska bli en ledande tvärsektoriell teknik på den globala marknaden där Robotdalen är en internationellt ledande innovationsmiljö för robotik. Satsningen verkar för en snabbare internationell kommersialisering av robotteknik och etablering av finansiella möjligheter för projektidéer i tidigt skede.

 – Det här betyder så klart väldigt mycket för Robotdalens vidareutveckling och roll som ledande svensk och internationell aktör och utvecklare av ny robotteknik, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vi kan stimulera ett ökat entreprenörskap och etablering av nya innovativa robotikidéer på såväl den svenska som globala marknaden.

...

 


Senaste artiklar