Examensjobb viktig extraresurs för Robotdalen

Sedan några år tillbaka har Robotdalen ett lyckat upplägg med högskolestudenter som tas in som en extra resurs vid utförandet av olika beställningsuppdrag/projekt åt industriföretag. Upplägget kan ske i formen av examensarbetare eller som forskningsassistenter.

Under 2014/2015 har 15 olika examensarbeten med 23 studenter utförts inom ramen för Robotdalens kärnområde industrirobotik. Fokus på dessa examensarbeten är att de är kopplade till skarpa projekt i samarbete med industriföretag, som ofta leder till fungerande prototyper.

 – Vi är helt beroende av hjälp från duktiga studenter från flera olika ämnesområden. Det är med hjälp av dem som vi kan bygga upp en kritisk massa för att bedriva våra industriprojekt, säger Erik Hellström, projektledare inom industrirobotik på Robotdalen.

Som forskningsassistent är man under sitt sista studieår, utöver sina normala studier, anställd på 20 % som projektledare för ett projekt och avslutar med sitt exjobb inom det specifika projektet. Rekryteringen av forskningsassistenter görs av Robotdalen i samarbete med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Mälardalens högskola (MDH). Lite över hälften av studenterna som rekryteras läser på MDH och resten är främst från KTH. De kommer från olika ämnesområden, såsom produktutveckling, datavetenskap och robotik.

Några exempel på utförda examensarbeten är bland annat:

  • Inmätning av lackeringsramar, där projektet syftade till att med en av Robotdalen tidigare utvecklad lasersensor lokalisera lackeringsramar i en lackeringsproduktionslinje. Ämnesområdet var robotik- och sensorteknik.

  • On the Feasability of Low Cost Computer Vision, som syftade till att utveckla ett extremt kostnadseffektivt och lätthanterligt vision-system för användning med robotar. Ämnesområdet var datavetenskap.

  • Verktygsutveckling trähus, som syftade till att utveckla robotverktyg ämnade för tillverkning av väggsegment till flerfamiljshus. Ämnesområdet var produktutveckling mekanik.

Exempel på företag som varit uppdragsgivare åt studenterna är bland annat AQ Segerström, Volvo GTT, Flintech AB och Robot System Products AB.

Erik Hellström, Robotdalen
– Vi är helt beroende av hjälp från duktiga studenter från flera
olika ämnesområden, säger Erik Hellström. (Foto: Tomas Jansohn)

 

 – Den viktigaste aspekten är att de flesta projekt leder till en fungerande prototyp, som medverkande företag kan använda, fortsätter Erik Hellström. Det arbete som utförts ligger ofta till grund för skarpa produkter samt fortsatta produktutvecklingar. Det måste också understrykas att det heller inte är ovanligt att studenternas arbete leder till fortsatta uppdrag hos företagen.

Faktum är att av de studenter som utfört sitt examensarbete hos Robotdalen har samtliga, som inte valt att läsa vidare på högskola eller universitet, fått anställningar på företag som t.ex. Scania, Sigma och Alten.

Just nu söker Robotdalen nya studenter till examensarbeten för ett antal projekt inom industrirobotik. Dessa är inom ämnesområdet datavetenskap och robotik. Är du intresserad av att göra ditt exjobb hos Robotdalen kan du maila Erik Hellström.

...

 


Senaste artiklar