Gasbot - en miljökämpe

På senare tid har det uppmärksammats att utsläppen av metangas är betydligt större än man tidigare befarat. Metangasens påverkan på den globala uppvärmningen är dessutom mer än 30 gånger så hög som den från koldioxid.

Gasbot är en mobil robot, utrustad med sensorer som upptäcker och analyserar gasläckor och ritar upp kartor som visar var de finns. Roboten kan vara ett verktyg för att angripa problematiken med metangas som starkt bidrar till växthuseffekten, skriver IEEE Spectrum i sitt senaste nummer.

Gasbot utvecklas vid Örebro universitet, under ledning av forskaren Achim Lilienthal, med stöd av Robotdalen kring kommersialiseringen.

...

 


Senaste artiklar