Gerdins Group förvärvar RobCab AB

Som ett viktigt steg mot målet att utveckla RobCab AB till en framgångsrik svensk exportindustri har företaget nu gjort klart att man lever vidare som ett eget bolag, ingående i Gerdins Group som blir majoritetsägare.

-För oss i Gerdins är förvärvet av RobCab ett led i att utveckla område Health Care inom Products & Service. Vi ser en stor utvecklingspotential inom Health Care, ett område där det finns behov av nya tekniska lösningar” säger Peter Gerdin, VD för Gerdins Group.

Ny VD för RobCab AB är Peter Örjes, men grundarna Hans Skoog och Gösta Martins kommer att arbeta för Gerdins Group under ett övergångsskede. Alla anställda följer dessutom med verksamheten som även fortsättningsvis kommer ha sin bas i Västerås, och Hans Skoog kommer att ingå i företagets styrelse.

RobCab AB har utvecklat produkten RobCab, som är en logistiklösning för sjukhustransporter som avlastar sjukvårdspersonalen. 2013 invigdes lösningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna där man hade testat RobCab vid en pilotinstallation som gett positiva erfarenheter.

Robotdalen har varit med och finansierat och bidragit till utvecklingen av RobCab.

För ytterligare information kontakta:
Peter Örjes, VD RobCab, 070-647 08 11.
Hans Skoog, grundare och delägare, 073- 2500 650

...

 


Senaste artiklar