Goda testresultat för elektrodressen Mollii

Nu publicerar Landstinget Västernorrland en återrapport till Hjälpmedelskommittén, efter att fyra patienter fått prova att använda elektrodressen Mollii som hjälpmedel under en sexmånadersperiod. Testerna, som letts av sjukgymnasten Lena Andersson vid Habiliteringskliniken i Sundsvall, har uppvisat positiva resultat och nu hoppas företaget bakom Mollii, Inerventions AB, att produkten snart ska kunna bli förskrivningsbar i flera län runtom i Sverige.

Mollii (tidigare Elektrodress) kan vara det nya grepp inom neurorehabilitering som många människor väntat på. Mollii är skräddarsydd rehabilitering i form av ett klädesplagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov. Med Mollii får personer med spasticitet ett hjälpmedel som i hemmiljö kan hjälpa till att minska oönskade reflexer och stelhet och gör det därmed möjligt att förbättra rörelseomfång och funktionsförmåga. Plagget används av personer med neurologiska skador och sjukdomar som cerebral pares, förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada och stroke.

Vid testerna med de fyra patienterna har Mollii beviljats som hjälpmedel till enskild person. För samtliga patienter har målen med Mollii uppfyllts, enligt återrapporten - användandet har lett till minskad muskelspänning, ökad rörlighet och minskad smärta. Några av patienterna har även blivit helt smärtfria, uppvisat bättre balans och fått mindre sömnproblem, vilket är ett vanligt problem för personer med kronisk värk. Även finmotoriken har förbättrats.

Hela patientgruppen, som bestod av vuxna personer med bilateral spastisk cerebral pares (eller cp - spastisk diplegi) uppvisade goda resultat med en positiv effekt under användandet av Mollii. Några patienter har även kunnat avstå från smärtlindring med läkemedel under testperioden.

I sin återrapport till Hjälpmedelskommittén ställer avslutningsvis Lena Andersson den retoriska frågan om hur stor effekten skulle kunna bli om barn med CP fick möjlighet att använda dräkten i tidiga år, innan assymetrier och felställningar utvecklats.

Mollii är ännu inte ett hjälpmedel som allmänt finns att tillgå i de olika länen runt om i Sverige. Men genom denna rapport, och de goda resultat som testpersonerna visar, hoppas nu alltså Inerventions AB att detta ska kunna ske inom en snar framtid.

- Vi vet att de flesta av våra användare är mycket nöjda med den ökade funktionalitet och livskvalitet som Mollii ger och det är mycket tillfredsställande att även oberoende utvärderingar, likt den i Sundsvall, visar samma sak. Vår förhoppning är att alla med behov inom en snar framtid ska få möjlighet att få Mollii förskrivet som hjälpmedel, säger Johan Seltborg, VD på Inerventions.


Mollii är skräddarsydd rehabilitering i form av ett klädesplagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov.

...

 


Senaste artiklar