Har det betydelse vilka ord vi använder?

Hur ska innovationsledare bli bra på innovationer om de inte vet att de är innovationsledare? Det var en av frågorna som lyftes när innovationer i offentlig sektor diskuterades tillsammans med Reglab, VINNOVA och SKL i september.

Ibland har det betydelse vilka ord vi använder och ibland inte. Ta ordet hjälpmedel som exempel. I dagligt tal menar vi då någonting som kan vara till hjälp, helt enkelt. I Hjälpmedel och innovation har vi fått jobba på att nå ut med att hjälpmedel i sortimentet styrs av regler, lagar och riktlinjer. Det regelverket är till för att säkra att de hjälpmedel som lämnas ut är ändamålsenliga och säkra. Begreppet hjälpmedel blir då betydligt snävare. Vår uppgift är också att följa med när omvärlden förändras och se till att regelverken följer med sin tid. Det skulle kunna kallas att tänka innovativt.

Det har betydelse vilka ord vi använder!

...

 


Senaste artiklar