Hjälpmedelscentrum satsar på implementering!

Med hösten kommer förväntningar på att få skörda frukt. Det är många förutsättningar som påverkar hur mycket frukt det blir. På samma sätt är det med projektarbetet i Hjälpmedel och innovation. Det blir allt tydligare vad som blir frukten av vårt arbete.

Implementering av nya produkter på hjälpmedelsmarknaden är ett område där frukten fortfarande är omogen. Hjälpmedelscentrum har sett behovet av att fortsätta förbättra implementeringsarbetet. Gemensamma hjälpmedelsnämnden har därför beslutat att avsätta resurser för att en person ska kunna fortsätta arbeta vidare med implementering! Det är roligt att vara en del av en så framsynt organisation!

...

 


Senaste artiklar