Läs om nordisk industri på Nordic Manufacturing

Nyligen lanserades en ny sajt/portal på webben, Nordic Manufacturing, som ska öka medvetenheten om industriell produktion, automation och digitalisering i Norden. Bakom lanseringen ligger Nordiska Rådet, med Robotdalen samt flera andra nordiska aktörer som är aktiva deltagare i arbetet kring detta.

Innehållet på sajten kommer kontinuerligt att uppdateras med bra applikationsexempel från industrin. Den kommer även att innehålla länkar till viktiga aktörer i varje nordiskt land samt rapporter från olika myndigheter. Främsta målgrupp är aktörer verksamma inom industrin, men även den politiska arenan, myndigheter och akademi är viktiga målgrupper.

...

 


Senaste artiklar