Möt oss på MVT2015

21-22 januari 2015 deltar Robotdalen på Mötesplats välfärdsteknik & e-hälsa (MVT2015), som arrangeras på Kistamässan i Stockholm. Mässan syftar till att vara en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Bland annat kommer man att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. MVT 2015 ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Den tillhörande konferensen, med flera intressanta föreläsningar, ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området.

Representanter från Robotdalen finns på plats i monter B:17, tillsammans med Bioservo (servohandsken), Bestic och JustoCat som visar upp och demonstrerar sina produkter. Vi kommer bland annat att berätta om hur vi samarbetar med flera testbäddar inom vård och omsorg runt om i landet, och med ambitionen att skapa nya kontakter och samarbeten.

Dessutom kommer Adam Hagman, Robotdalens affärsutvecklare hälsorobotik, att föreläsa vid två tillfällen på konferensen:
21 januari: Tekniska innovationer för mänskligare vård
22 januari: Nationell samverkan kring innovationer i vården och omsorgen

Sara Wickman, som ingår i Robotdalens hälsorobotikteam, deltar också vid två föreläsningar:
21 januari: Vi som vet mår bättre! (tillsammans med Sara Riggare)
22 januari: Hur blir dagens idéer morgondagens förskrivningsbara hjälpmedel? (tillsammans med Bengt Andersson)

Välkommen att besöka oss i vår monter, eller någon av föreläsningarna!

...

 


Senaste artiklar