Möt oss på MVTe 2017

För tredje året i rad kommer Robotdalen att medverka på MVTe – Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, på Kistamässan 24-25 januari 2017. Mässan och den tillhörande konferensen fungerar som en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Den har en inriktning på innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.

I utställningshallen hittar du våra representanter i monter D:11, där du kan få se och höra om nya spännande produkter inom välfärdsteknologi. Vi vill också gärna utbyta erfarenheter om utmaningar och möjligheter för att utveckla och implementera lösningar för framtidens vård och omsorg.

Med oss i vår monter finns även representanter från Bioservo Technologies AB som demonstrerar sin produkt, den kraftstärkande Servohandsken. Du träffar även Safebase som berättar sitt nya sensorsystem för kostnadseffektiv vårdplanering och ökad trygghet inom hemvård och äldreomsorg, samt företaget Robotics Care AB som tagit fram den intelligenta duschlösningen Poseidon, som på ett unikt sätt hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.

Hoppas att vi ses på MVTe!

...

 


Senaste artiklar