Nytt samarbete mellan industri och akademi utvecklar robotapplikationer för byggautomation

Den adjungerade professorn Lars Pettersson på Skanska inleder sin professur på Mälardalens högskola för att delta i utvecklingen av robotapplikationer för effektivisering av byggprocessen.

Byggbranschen har länge tampats med att inte kunna utnyttja sina resurser optimalt. Digitaliseringen och de möjligheter som den innebär kan komma att revolutionera byggbranschen. 

På Robotdalen har Skanska varit delaktig i ett projekt med syfte att utveckla robotapplikationer för delar av byggprocessen. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, Robotdalen, Mälardalens högskola och ABB. Lars Petterssons nya professur vid IDT på Mälardalens högskola är en fortsättning av arbetet, med målet att skapa ett nytt forsknings- och utvecklingsområde för byggautomation.

– Det är givet att byggindustrin kommer att förändras och gå igenom samma processer som andra delar av samhället. Men det ställer krav på hur vi planerar och utför våra projekt och det krävs mod att våga utmana gamla strukturer. Vi ser också ett stort intresse från studenter och andra branschaktörer, säger Lars Pettersson.

Lars Pettersson tillträder sin adjungerade professur den 1 oktober och kommer att vara stationerad på Robotdalen.

Bilden: Medarbetare från Robotdalen vid utvecklingsarbetet med robotapplikationer för delar av byggprocessen. 

...

 


Senaste artiklar