Ogräsborttagning med lantbruksroboten Ekobot

Under 2017 har Robotdalen tillsammans med Ekobot och Unibap genomfört en pilotstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med Unibaps IVS-system och AI-moduler för identifiering och mekanisk borttagning av ogräs. Studien visade sig vara en succé och Ekobot går nu vidare med ett fullskaligt pilotprojekt för fälttester och verifiering samt kommersialisering. Finansiellt stöd kommer bland annat att sökas från Jordbruksverket.

 – Jord- och skogsbruk är en helt ny bransch för robotautomation. I det här segmentet kan dock inte automationen alltid vara lokalt bunden till en viss maskin eller station, som i en traditionell industri, utan den måste vara mobil. Robotdalen har därför fokuserat sina resurser kring ett mobilt plattformslabb i detta segment. Labbet ska kunna användas till flera olika applikationer, där verifieringen med Ekobot är en av dem, säger Philip Holst, projektledare på Robotdalen.

Den svenska Ekobot-roboten kommer inledningsvis att vara inriktad på ogräshantering, men ska även kunna hantera många olika sysslor på lantbruksgårdar i framtiden.


Unibaps IVS-system

 

...

 


Senaste artiklar