Poseidon – världens första hygienrobot

Ett av många projekt som just nu utvecklas med stöd från Robotdalen är Poseidon, världens första hygienrobot. Ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.

De flesta tänker nog inte på att den personliga och intima hygienen kan innebära problem för personer med rörelsehinder. Att vara tvungen att få hjälp av andra kan i värsta fall ge sämre självkänsla och en upplevelse av att den personliga integriteten kränks. Idén bakom Poseidon är att ge rörelsehindrade personer en ny möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållanden. Konceptet riktar sig till användare som har partiell mobilitet på grund av neurologisk skada eller enbart beroende på hög ålder. Med hjälp av Poseidon blir tvättupplevelsen någonting positivt. En privat stund att se fram emot, som blir ett lyft för både självkänsla och livskvalitet.

Bakom idén med Poseidon står företaget Robotics Care AB och dess grundare Thomas Ryberg. Projektet har, utöver Robotdalen, sedan starten 2013 fått stöd från bland annat Almi, Forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland, Vinnova, Länsstyrelsen i Västmanland och Hjälpmedelsinstitutet.

Primära målgrupper för hygienroboten är kommuner och landsting. Just nu sker tester och verifiering, i samarbete med privata och offentligt ägda äldreboenden, kommuner och sjukhus. Under hösten 2015 har projektet nått prototypstadie 4 och förberedelserna för nästa steg pågår. Poseidon planeras att premiärvisas som kliniskt testad och CE-märkt produkt i slutet av 2016.


Robotics Cares grundare Thomas Ryberg visar upp Poseidon för HM Konungen vid ett besök i Västerås, hösten 2015.

...

 


Senaste artiklar