Produktutställning på Munktell Science Park

Nu kan du som besöker oss i våra lokaler på Munktell Science Park i Eskilstuna ta del av en utställning med Robotdalenrelaterade produkter.

Utställningen är dynamisk, med produkter som byts ut med jämna mellanrum. Just nu kan du bland annat se äthjälpmedlet Bestic, terapikatten JustoCat, en nyutvecklad hållare till en Spintec-spindel (som normalt sitter på en industrirobot) samt en modell som visar rengöring av containrar med robotiserad isblästring. Gemensamt för dessa fyra produkter är att de alla har någon form av koppling till Södermanlandsregionen.

Välkommen på ett besök, varför inte i samband med eventet BOOM - En dag om 3d-printing, som arrangeras i samma lokaler den 11 maj! 

...

 


Senaste artiklar