RefleX minskar risken för arbetsplatsolyckor

RefleX Vision System är ett förarassistanssystem för tunga industriella fordon, med syftet att undvika arbetsplatsolyckor där arbetare blir påkörda. Typiska branscher med hög risk för olyckor är bygg- och anläggning, produktion och logistik, gruvindustrin, samt hamnar och flygplatser.

Systemet RefleX är en IR-kameraenhet som installeras på ett fordon och som kontinuerligt övervakar ett definierat riskområde. RefleX detekterar människor med hjälp av de reflektiva egenskaperna hos vanliga varselkläder, alltså reflexvästar, som man använder på de flesta industriella arbetsplatser, och bedömer avstånd mellan fordon och person. Befinner sig en arbetare i riskområdet så uppmärksammas föraren via ljud- eller ljussignal på en skärm i hytten. Förutom tillämpningen som säkerhetssystem för tunga fordon så har RefleX även visats som en effektiv lösning för kamerabaserad spårning och positionering av autonoma system.

År 2010 väcktes idén om en speciell reflexkamera hos Henrik Andreasson, verksam på Örebro universitet. När Rafael Mosberger anlände som doktorand 2011 initierades arbetet med RefleX, och tillsammans har de fortsatt att utveckla kameran.


Henrik Andreasson och Rafael Mosberger.

Robotdalen är en av organisationerna som stöttar utvecklingen av RefleX.

– Robotdalen har bidragit – och bidrar fortfarande – i flera steg med finansiella bidrag för att kunna ta fram och utvärdera produktprototyper, samt för att genomföra förstudier för serietillverkningen av produkten. Robotdalen har också hjälpt med rådgivning för team- och affärsbyggande, berättar Rafael Mosberger.

– För Retenua (Rafaels och Henriks företag) och produkten RefleX har Robotdalens hjälp haft stor betydelse. Eftersom RefleX är en avancerad kamera, som måste fungera i tuffa arbetsmiljöer, kostar framtagandet av robusta prototypsystem en betydlig summa pengar. Utan Robotdalens hjälp hade utvärderingen av RefleX-teknologin i realistiska industriella miljöer varit svårare att genomföra och mindre effektiv, fortsätter Rafael.

Produkten RefleX har utvärderats i flera realistiska industriella miljöer och alla funktioner är färdigt implementerade. Man har bland annat testat produkten tillsammans med ett av världens ledande truckbolag. För att nå en massmarknad måste produkten dock ta ett steg till och tas från prototypnivå till en effektiv serietillverkning. Detta steg innebär också att man säkerställer de nödvändiga certifieringar, såsom CE-märkning och IP-klassning, som krävs. Retenua befinner sig just nu i förhandlingar med investerare för att säkerställa det nödvändiga kapitalet för detta steg. Marknadslanseringen är planerad för 2019.

...

 


Senaste artiklar