Robotdalens årskonferens

Onsdagen den 1 oktober genomfördes Robotdalens årskonferens för första gången, på Örebro slott. Medverkade gjorde representanter från akademi, näringsliv och den offentliga sektorn i Västmanland, Södermanland och Örebro län inklusive VINNOVA och Tillväxtverket.

Konferensen leddes av Robotdalens styrelseordförande Rose-Marie Frebran och Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Helena Berggren från Bergslagsfonden fungerade som moderator för en paneldebatt med intressanta framtidsdiskussioner. Bland annat diskuterades Robotdalens fortsatta roll och finansiering på lång sikt samt möjligheterna att stärka innovationssystemet och samarbetet mellan olika aktörer.

...

 


Senaste artiklar