Robotdalens förstudier leder till effektiv produktion

CRTC (Collaborative Robot Test Center, som ligger i våra lokaler på Expectrum i Västerås) utför vi förstudier på uppdrag från olika företag verksamma inom tillverkningsindustrin. I förstudierna undersöker vi om olika processer går att automatisera med hjälp av kollaborativa robotar. Processerna kan till exempel vara inom tillverkning eller montering, där det finns ett stort behov av att ha kollaborativa robotar och människor (tillika operatörer) arbetandes sida vid sida.


Foto: Jonas Bilberg

I filmen nedan kan vi se ett typiskt förstudieexempel utfört av CRTC. I denna process ska två plastdetaljer skruvas ihop. I förstudien har vi tagit fram ett kollaborativt koncept för muttermatning och skruvdragning med ABB:s kollaborativa robot YuMi och Atlas Copco MicroTorque.

Kanske har du och ditt företag en process som skulle kunna automatiseras med kollaborativa robotar? Tveka inte att höra av dig till oss!

 

...

 


Senaste artiklar