Robotiserad automation utvecklas på RAC

Hösten 2012 öppnade Robot Application Center (RAC) sina portar, i en nyrenoverad industrilokal på Munktell Science Park i Eskilstuna. Här finns labb, kontor och en konferenslokal och sedan starten jobbar man med olika projekt med fokus på högklassig, robotiserad automation för svensk tillverkningsindustri. I labbet, som är utrustat med industrirobotar och kringutrustningar, utvecklas och testas nya prototyper och produkter.

RAC drivs som ett samverkansprojekt mellan Robotdalen, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Munktell Science Park, olika företag i regionen, till exempel företaget Robot System Products som också är initiativtagare, samt Mälardalens högskola. Med högskolan finns det ett forskningsassistentupplägg, vilket innebär att studenter inom produktionsteknik och produktutveckling erbjuds att följa ett projekt under en längre tid, där ex-jobbet är en del av deras arbete mot ersättning.

Projekten är oftast rena beställningsuppdrag som bedrivs i samarbete med flera andra parter. Det är inte ovanligt att projekten genererar avknoppningar, det vill säga angränsande, mindre projekt. På så vis hänger även flera projekt ihop och kan ha en gemensam problemlösning. Just nu utvecklas exempelvis ett kostnadseffektivt visionssystem och ett nytt gripdonskoncept. Ett utvecklingsprojekt för robotbearbetning pågår också. Deltagande parter i dessa olika projekt är bland annat Robot System Products, Flintec, Volvo GTO och SPV Spintec.

RAC fungerar även som mötesplats för olika aktörer verksamma inom automation och tillverkningsindustri. Bland annat arrangeras Robotforum, som är ett nätverk och samarbete mellan Robotdalen och ABB Robotics, för första gången i slutet av november.

...

 


Senaste artiklar