Skrotsortering med LIBS

Inom återvinningsindustrin finns ett stort behov av nya analys- och sorteringstekniker för skrot. Detta är en industri som idag har en stor manuell hantering, där automatiserad teknik skulle ha en stor inverkan på effektiviseringen och med minskad miljöpåverkan som följd. Laserbaserad analysteknik, så kallad LIBS, är en möjlig lösning.

Filmen nedan visar hur en sådan robotiserad skrotsortering med LIBS skulle kunna gå till - genom en prototyp framtagen i det VINNOVA-finansierade projektet BRO-LIBS, där Swerea KIMAB, RISE Acreo och Robotdalen var projektpartners.

...

 


Senaste artiklar