Toppbetyg och EU-medel till intelligenta duschlösningen Poseidon

Poseidon är en intelligent duschlösning, som på ett unikt sätt hjälper äldre och rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Den utvecklas med stöd från bland annat Robotdalen. Nu har företaget bakom innovationen, Robotics Care AB, valts ut av Europeiska kommissionens Horizon 2020 att delta i deras Research and Innovation Programme. Därigenom beviljas företaget 50.000 Euro i medel för att säkerställa en kommersialisering av produkten på den svenska och europeiska marknaden.

I Horizon 2020:s sammanfattande utvärderingsrapport har innovationen Poseidon fått toppbetyg, med 14.24 av 15 möjliga poäng. Innovationen har bland annat bedömts ha en hög marknadspotential både på europeisk och global nivå. Enligt europeiska kommissionen uppfyller innovationen ett väldefinierat marknadsbehov och adresserar globala utmaningar. Det är ovanligt att mindre bolag i Robotics Care:s storlek får så höga betyg i dessa utvärderingar.

...

 


Senaste artiklar