Välkommen till seminariet ”Framtidens verktyg för rehabilitering”

Hur kan vi använda den nya tekniken för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Torsdag 16 maj kl 13:00 -15:00. Sjukhuset Västerås.

Seminariet som är kostnadsfritt arrangeras av Region Västmanland Innovation i samarbete med Robotdalen.

För anmälan använd denna länk

Teknikutvecklingen inom rörelserehabilitering har kommit långt. Innovationer som exoskelett används i allt större utsträckning i gång- och rörelserehabilitering världen över. Vilka fördelar har tekniken och hur kan vi dra nytta av den på det mest effektiva sättet. Ny teknik förutsätter oftast ett förändrat arbetssätt för att den ska komma till sin fulla nytta. Hur kan vi arbeta och vara öppna för innovationer och nya arbetsmetoder parallellt med verksamheter som har besparingskrav och samtidigt ska följa nationella riktlinjer.

Välkommen att lyssna på experter från Japan som berättar hur de nya exoskeletten har förbättrat och effektiviserat rehabilitering för patienter runt om i världen.

Under seminariet får vi bekanta oss med ett av de mest avancerade exoskelettet i världen, som bygger på volontära funktioner genom att läsa av EEG-signaler från hjärnan.  Du kommer att få en demonstration och testa hur den absolut senaste teknologin inom rehabilitering fungerar.

Välkomna!

Vid frågor kontakta: innovation@regionvastmanland.se eller adam.hagman@robotdalen.se

Begränsat antal platser. Vid stort intresse kan ytterligare ett tillfälle komma att arrangeras tidigare samma dag.      

         

...

 


Senaste artiklar