CRTC - Collaborative Robot Test Center

I Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås finns CRTC, Collaborative Robot Test Center. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. Centret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter. Med hela Sverige som upptagningsområde utför testcentret koncept- och applikationsutvecklingar för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar.

Stärkt konkurrenskraft

Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. 

Sida vid sida med roboten

En typisk samarbetande robot som används i testcentret är YuMi. Det är är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje.

Foto: Jonas Bilberg

Ingen säkerhetsbur

Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan människa och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer.

”Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för drygt tjugo år sedan.”

Robert Larsson, divisionschef ABB Discrete Automation and Motion i Sverige

 

Åsa Nordin

Biträdande chef för Robotdalen, Projektchef Industrirobotik, Koordinator Västmanlands län
073-662 06 19