Sverige står inför en stor demografisk utmaning. För landets hälso- och sjukvårdsorganisationer gäller det att bibehålla och vidareutveckla en högkvalitativ vård och omsorg. I nära samarbete med kommuner och landsting utvecklar och implementerar vi innovativa produkter och lösningar inom välfärdsteknologi. Detta medför att resurser används på ett effektivt sätt, samtidigt som användarnas livskvalitet och integritet ökar.

Erik Lundqvist

Ansvarig Hälsorobotik
Telefon 073-662 06 57

E-post


Utveckling och implementering av nya lösningar

Robotdalen driver och stöttar utvecklingen av välfärdsteknologi och nya tekniska lösningar inom hälso- och sjukvård. Vi fångar upp produktidéer och stöttar innovatörer och entreprenörer med kompetens, nätverk och produktutveckling. En viktig del av vårt värdeskapande är våra nära relationer med olika testbäddar och aktörer inom vård och omsorg, vilket underlättar implementeringen av de nya lösningarna. Lösningarna utgår alltid från konkreta behov hos äldre, vårdpersonal och funktionshindrade. 

Samarbete med testbäddar

I testbäddar provas nya produkter av vårdpersonal, anhöriga, äldre och funktionshindrade i sin naturliga miljö. En testbädd kan till exempel vara ett sjukhus, ett vårdhem eller i hemmet. Vi agerar för fler testbäddar där produkter testas på ett bra sätt så att de utgår från och anpassas till användarnas behov. Vi samarbetar bland annat med med Testbädd MISTEL i Västerås, för att testa och nå ut med nya produkter.

Ladda ner SUNSIDE-rapporten

Under 2014 startade Robotdalen förstudien SUNSIDE (Solutions for Independent and Active Life), som tittar på en nationell process för att underlätta implementeringen av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Förstudien skedde med stöd från VINNOVA och tillsammans med bland andra SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och flertalet testbäddar.
Här kan du ladda ner en (engelsk) exekutiv rapport om SUNSIDE.

 

”Robotdalen har erbjudit oss ett ovärderligt stöd med kontakter för både utveckling, produktion och försäljning. Det är en stor förmån att både ingå, och samarbeta med andra företag, i Robotdalens nätverk.”.

Catharina Borgenstierna, VD, Camanio Care AB