Blogg för projektet Hjälpmedel och innovation

Hjälpmedel och innovation var ett samarbetsprojekt mellan Robotdalen och Landstinget Västmanland som pågick mellan 2014-2016, med ambitionen att tillsammans göra fler nya produkter tillgängliga för äldre och funktionshindrade.

2016-01-13 i av Hjälpmedel och innovation
Jag som projektledare vill passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit till projektet Hjälpmedel och innovation. Tillsammans har vi lagt en bra grund för framtida innovationsarbete inom offentlig sektor i Västmanland. Den ljusnande framtid är vår!

 


Senaste artiklar