Blogg för projektet Hjälpmedel och innovation

Hjälpmedel och innovation var ett samarbetsprojekt mellan Robotdalen och Landstinget Västmanland som pågick mellan 2014-2016, med ambitionen att tillsammans göra fler nya produkter tillgängliga för äldre och funktionshindrade.

2014-06-30 i av Hjälpmedel och innovation
"Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert" säger Pippi Långstrump. Hur många av oss tänker som Pippi egentligen? När det gäller att hitta fler hjälpmedelslösningar som gör vardagen enklare har vi genom projekt Hjälpmedel och innovation försökt att tänka i nya banor och vi har provat på arbetsätt vi aldrig tidigare provat. Är det då i alla lägen klokt att tänka som Pippi Långstrump?
2014-06-23 i av Hjälpmedel och innovation
LoU står för Lagen om offentlig Upphandling. Lagen används när någon ska sälja till offentlig sektor eller när offentlig sektor ska köpa något. LoU finns till för att offentliga medel ska användas på det mest effektiva sättet, för att skapa rättvis konkurrens och för att öppna EU´s inre marknad. Vi som är involverade i arbetet med att sprida innovationer inom gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning hade bjudits in av projekt Mistel för att lyssna på Mats Runkvist som är projektledare på Välfärdsteknologienheten i Västerås stad. Han började med att prata om: ”Att sälja till offentlig sektor –LoU för nybörjare”. Vi hade alla erfarenheter av LoU och frågorna var så otroligt många. Detta tydde på att initiativet från Mistel gällande kunskapsseminariet varit helt rätt!
2014-06-17 i av Hjälpmedel och innovation
Varför ska vi använda oss av ny teknologi? En talare på dagens SUNSIDE seminarium var Charlotte Brogren generaldirektör på Vinnova. Hon betonade den stora vikten av att hitta nya lösningar. Flera av oss ruskades om när vi gjordes uppmärksamma på att för 25 år sedan var det faktiskt kriminellt att bedriva bemanningsföretag och för bara tio år sedan fanns varken Spotify, Twitter eller Facebook. Av världens nu 500 största företag så kommer en tredjedel inte längre finnas om 10 år. Människan har alltid tagit till sig och använt ny teknik när hon ställs inför stora utmaningar. För att hitta lösningar på hur vi underlättar implementering av nya produkter i Hälso- och sjukvård var intressenter och organisationer inbjudna till SUNSIDE´s andra seminarium på Aros Congress Center i Västerås i fredags. SUNSIDE är ett projekt där Robotdalen har beviljats medel av Vinnova för att under 2014 genomföra en förstudie om en nationell innovationsprocess. En process som ska säkerställa att nya innovationer för hälso- och sjukvårdssektorn förverkligas och blir till produkter och tjänster i livskraftiga företag
2014-06-05 i av Hjälpmedel och innovation
Idag kom KPR (Kommunala pensionärsrådet) till Hjälpmedelscentrum på studiebesök för att få veta mer om nyheter, nytänkande och ny teknik inom hjälpmedelsområdet. Carin Lidman, socialdemokrat och ordförande i Äldrenämnden passade på ett prova en eldriven cykel med extra lågt insteg.
2014-05-30 i av Hjälpmedel och innovation
”Vad har en Väterbottenost gemensamt med penicillin och Post-it lappar? De har kommit till av misstag. Västerbottenosten var från början en bit ost som ystades för länge. Penicillin var resultatet av slarvig städning bland provrören. Post-it lapparna var ett superlim som aldrig torkade. För att lyckas måste man våga misslyckas”. Detta tänkvärda citat kommer från Svenska Uppfinnarföreningen.
2014-05-19 i av Hjälpmedel och innovation
Ett av projektets mål är att bygga nätverk, samverka och skapa varaktiga samarbeten. Förra veckan på projektgruppsmötet kände jag att vi är på mycket god väg. I ett rum satt nio personer på ett möte. Det är inget konstigt i sig. Det unika var, tycker jag, att vardagen för oss nio ser så olika ut. Vi har alla olika uppdrag och roller, men genom Hjälpmedel och innovations projektgrupp arbetar vi tillsammans mot samma mål. Mot målet att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett så bra liv som möjligt med fler nya och säkra hjälpmedel.
2014-05-05 i av Hjälpmedel och innovation
Pilotplattform, Förskrivningsprocess, Case, Hälso- och sjukvårdslagen, Innovation, Gemensam nämnd, Kommersialisera, CE-märkning, Robot, ISO-kod, Technology för independent life, Sortiment. Själv är jag väl insatt i vad ungefär hälften av orden ovan står för. De som arbetar i Robotdalen är också, skulle jag tro, väl insatta i ungefär hälften av orden. Dock är vi inte bekanta med samma ord, vilket blir väldigt lärorikt!
2014-04-28 i av Hjälpmedel och innovation
I torsdags klev jag tillsammans med Emelié och Maria från Landstinget Västmanlands Testbädd in genom dörren till Innovation Akademiska i Uppsala. Där fick vi träffa Annika Remaeus avdelningschef, Anna Attefall projektledare och Elin Karlberg projektledare.
2014-04-23 i av Hjälpmedel och innovation
Den 10 april anordnades Patientsäkerhetens dag på Västmanlands sjukhus i Västerås.Under dagen fanns möjlighet att ta del av hur landstinget arbetar för att öka patientsäkerheten. Hjälpmedel och innovation fanns på plats!
2014-04-11 i av Hjälpmedel och innovation
SLL innovation på Danderyds sjukhus utanför Stockholm ligger i framkant för innovationsutveckling inom hälso- och sjukvård, både internationellt och nationellt. Sedan starten 2003 har de utvecklat framgångsrika processer och nätverk för att få fram riktiga produkter. Vi besökte Danderyds sjukhus under en dag och fick veta mycket mer om detta samt lärde oss vad de konstiga orden HAL, @home och Giraff är för något.

 


Senaste artiklar