Tillverkningsindustrin är utsatt för hård global konkurrens. Med nya, innovativa automationslösningar kan konkurrenskraften öka. Vi har stor kunskap och kompetens och ett brett nätverk av produktutvecklare, forskare, leverantörer och slutkunder vilket gör att vi kan stötta där det behövs som bäst. Vi tar fram nya lösningar och tydliggör hur en investering i robotautomation kan stärka produktionen.

Åsa Nordin

Projektchef Industrirobotik
Telefon 073-662 06 19

Kontakta mig


Innovativ produktutveckling för industrin

I nära samarbete med systemintegratörer och teknikleverantörer tar vi oss an nya innovationer genom att hjälpa till med produktutveckling, framtagning av prototyper och affärsutveckling. Robot Application Center i Eskilstuna är en testmiljö där företag och forskare möts kring utvecklingen av ny robotteknik. Målsättningen är att få ut fler innovativa robotlösningar i svensk tillverkningsindustri. Läs här om hur vi tar oss an och genomför FoU-uppdrag åt företag.

Förstudier kring möjligheterna att automatisera

Genom förstudier hos tillverkande SME-företag undersöker och kartlägger vi möjligheterna till automatisering. Detta är ett framgångsrikt koncept där vi i dagsläget genomfört över 250 förstudier som tillsammans genererat en kvarts miljard kronor i investeringar. På nationell nivå uppmanar vi, med Automationsutmaningen, andra företag runt om i landet att ta sig an vårt koncept med förstudier.

CRTC - Collaborative Robot Test Center

I Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås finns CRTC, Collaborative Robot Test Center. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri. Centret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare.

”För oss på YourFlow AB har stödet från Robotdalen varit avgörande. Robotdalen har bidragit på flera sätt, inte minst rörande affärsutveckling och sitt nätverk”.

Anders Bergdahl, Utvecklingsansvarig, YourFlow AB

 

Åsa Nordin

Biträdande chef för Robotdalen, Projektchef Industrirobotik, Koordinator Västmanlands län
073-662 06 19