År 2030 kommer det att saknas 150.000 utbildade vårdpersonal inom äldreomsorgen. År 2040 kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre. Detta är en utmaning. Ett sätt att ta sig an denna utmaning är med hjälp av fler tekniska lösningar som ger äldre ökad självständighet och delaktighet i samhället samt möjlighet att bo kvar hemma längre. Robotar ska inte ersätta människan, utan bidra till att ge individer integritet och en högre livskvalitet.

Erik Lundqvist

Ansvarig Hälsorobotik
Telefon 021-10 70 26

E-post


Utveckling och implementering av nya lösningar

Robotdalen driver och stöttar utvecklingen av välfärdsteknologi och nya tekniska lösningar inom hälso- och sjukvård. Vi fångar upp produktidéer och stöttar innovatörer och entreprenörer med kompetens, nätverk och produktutveckling. En viktig del av vårt värdeskapande är våra nära relationer med olika testbäddar och aktörer inom vård och omsorg, vilket underlättar implementeringen av de nya lösningarna. Lösningarna utgår alltid från konkreta behov hos äldre, vårdpersonal och funktionshindrade. 

Samarbete med testbäddar

I testbäddar provas nya produkter av vårdpersonal, anhöriga, äldre och funktionshindrade i sin naturliga miljö. En testbädd kan till exempel vara ett sjukhus, ett vårdhem eller i hemmet. Vi agerar för fler testbäddar där produkter testas på ett bra sätt så att de utgår från och anpassas till användarnas behov. Vi samarbetar med Testbädd MISTEL i Västerås, Testbädd Smarta äldre i Örebro samt forsknings- och innovationslägenheten Ängen i Örebro för att testa och nå ut med nya produkter.

Ladda ner SUNSIDE-rapporten

Under 2014 startade Robotdalen förstudien SUNSIDE (Solutions for Independent and Active Life), som tittar på en nationell process för att underlätta implementeringen av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Förstudien skedde med stöd från VINNOVA och tillsammans med bland andra SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och flertalet testbäddar.
Här kan du ladda ner en (engelsk) exekutiv rapport om SUNSIDE.

 

”Robotdalen har erbjudit oss ett ovärderligt stöd med kontakter för både utveckling, produktion och försäljning. Det är en stor förmån att både ingå, och samarbeta med andra företag, i Robotdalens nätverk.”.

Catharina Borgenstierna, VD, Bestic AB