Följ Robotdalens blogg om robotinnovationer

Här kan du lästa de senaste nyheterna inom Robotdalens verksamhet samt följa vårt arbete med olika projekt och nya robotinnovationer.

Just nu söker Robotdalen nya studenter till examensarbeten för ett antal projekt inom industrirobotik. Läs mer om historiken och hur det fungerar här!
2015-12-15 i EU, regionalfond, socialfond, robotteknik, innovationsmiljö av Klas Larsson
Det står nu klart att Robotdalen tilldelas 13.5 miljoner i projektmedel från EU:s regionala utvecklingsfond (Eruf), för arbetet med kommersialisering av tvärsektoriell robotteknik.
2015-12-07 i Elvägar, Trafikverket, miljösmarta transporter av Klas Larsson
Nu börjar en av Sveriges första elvägar att byggas. På E16 mellan Sandviken och Storvik kommer en provsträcka med luftburna kontaktledningar att byggas och vara färdig för trafik, lagom till våren 2016.
Nu publicerar Landstinget Västernorrland en återrapport till Hjälpmedelskommittén, efter att fyra patienter fått prova att använda elektrodressen Mollii som hjälpmedel. Testerna har uppvisat positiva resultat och nu hoppas företaget bakom Mollii, Inerventions AB, att produkten snart ska kunna bli förskrivningsbar i flera län runtom i Sverige.
2015-11-05 i Furhat, VINNOVA, sociala robotar av Klas Larsson
Grattis säger vi till Furhat Robotics AB, företaget bakom den sociala roboten Furhat, som denna vecka fått en bidragsansökan beviljad hos statens innovationsverk VINNOVA.
2015-11-04 i ABB, Ulrich Spiesshofer av Klas Larsson
Vid ett tal i Shangahi nyligen, nämnde ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer Robotdalen som ett positivt exempel för näringslivet när det gäller innovation.
2015-10-29 i hjälpmedel, Hygienrobot, Robotics Care AB, robotdusch av Klas Larsson
Ett av många projekt som just nu utvecklas med stöd från Robotdalen är Poseidon, världens första hygienrobot. Ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien.
2015-10-23 i Magasin, Mediapartner av Klas Larsson
Vi har precis låtit trycka upp ett nytt magasin om Robotdalen, med hjälp av Mediapartner i Vimmerby. I magasinet kan du läsa om hela vår verksamhet, våra olika medarbetare och kärnområden samt hur vi jobbar med innovationer.
2015-10-13 i Workshop, Mälardalen, 3d-printing av Klas Larsson
I november arrangeras en workshop om 3D-printing, på Munktell Science Park i Eskilstuna.
2015-10-13 i Julmingel, expectrum av Klas Larsson
Tillsammans med våra kollegor på expectrum i Västerås bjuder vi in till julmingel den 15 december.

 


Senaste artiklar