Robotdalen utvecklar nya innovativa robotlösningar

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige. Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.När Giraff Technologies AB flyttade sin verksamhet från Silicon Valley i USA till Västerås i Sverige blev de Robotdalens första internationella företagsetablering. Tekniklösningen Giraff säljs nu i flera länder i Europa och ger äldre såväl trygghet som direktkontakt på distans med vårdpersonal och anhöriga.

43


Antal nya produkter på marknaden

28


Antal nya företag på marknaden

2


Internationella företagsetableringar

”Jag är positivt överraskad av Robotdalens engagemang och kunskap. Stödet jag får fungerar extremt bra. Smidigheten kring finansieringen är unik jämfört med andra innovationsaktörer”.

Thomas Ryberg, Innovatör, Robotics Care AB

 

Robotdalens finansiärer

Robotdalen finansieras av VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt länsstyrelser och landsting i Sörmlands och Västmanlands län, regionförbundet i Sörmlands län, Region Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Pilotverkstaden i Eskilstuna, Mälardalens högskola och Örebro universitet samt deltagande företag.