Pågående projekt

Robotdalens målsättning är att få ut nya produkter och företag på marknaden. Produkter som höjer konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri, bidrar till ökad service i samhället eller leder till ökad livskvalitet för äldre, funktionshindrade och patienter inom vård och omsorg. Här nedan kan du se några av våra just nu pågående projekt (klicka på pilarna för att scrolla vänster/höger).

Robisense
Ett mer kostnadseffektivt visionsystem än dagens lösningar, att användas inom industrin för enkla tillämpningar utan expertiskrav.
<
>