From idea to product through an efficient innovation system

Engelska
With broad expertise and an extensive network Robotdalen supports new robotics and technology solutions, from concept to products ready for the market. Through the operations in the three counties of Södermanland, Västmanland and Örebro several products have seen the light of day.

Från idé till produkt genom effektivt innovationssystem

Svenska
Med bred kompetens och ett omfattande nätverk stöttar Robotdalen ny robotik och tekniska lösningar, från idé till produkter färdiga för marknaden. Genom verksamheten i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län har flera produkter nu sett dagens ljus.
innovation