Om oss

Robotdalen har en gedigen bakgrund av att jobba med flexibla robotlösningar anpassade efter kundens behov

Vision och mål

Kreativitet och fingerfärdighet

Robotdalens tro och vision är att människans kreativitet, fingerfärdighet och innovativa förmåga – i kombination med smart och flexibel robotautomation är framgångsreceptet och vägen framåt för en bättre och mer hållbar framtid.

Drivkraft

Ingenting
är omöjligt!

Vi drivs av nya utmaningar och tror på att arbeta nära våra kunder och partners för att tillsammans utforska nya möjligheter och skapa innovativa lösningar. Robottekniken avancerar snabbt och teknisk innovation inom området öppnar hela tiden upp för nya möjligheter. Detta i kombination med vår innovativa drivkraft, så är vårt motto: Ingenting är omöjligt!

Problemlösning i
vårt DNA

Under två decennier har vi arbetat med framtagning av automatiserade robotiklösningar inom allt ifrån vinframställning till brofundament. Sedan starten 2003 har Robotdalen stöttat utvecklingen av mer än 40 produkter, utfört över 250 förstudier, finansierat forskning samt tagit fram åtskilliga lösningar på komplexa problem.

Vårt mål är att med hjälp av robotautomation skapa nytta och tydligt värde för våra kunder.