Våra tjänster

Börja er automationsresa med oss!

Ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö

Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter kan ni frigöra mer tid och resurser för att fokusera på mer komplexa och värdeskapande uppgifter.

Tjänst 1

Förstudier och Konceptutveckling

Vi erbjuder omfattande teknisk rådgivning för att hjälpa er att förverkliga era idéer och automationsprojekt. Vi har erfarenhet inom många olika branscher och kan bistå er genom varje steg av utvecklingsprocessen, behovsanalys, konceptutveckling, simulering, visualisering och proof-of concept. I våra två testcenter har vi möjlighet att genomföra fysiska tester med hjälp av sju olika robotmodeller.

Tjänst 2

Nyckelfärdiga robotlösningar

Vi utvecklar och levererar kundanpassade automatiserade TurnKey system. Vårt fokus är att skapa användarvänliga och effektiva system
för att optimera er produktion. Leveransen innefattar allt från konceptutveckling till idriftsättning och CE-märkning.

Tjänst 3

Mässdemon och Event

Vi erbjuder framtagning av mässdemonstrationer med fokus på design och snygga lösningar.
Vi tillhandahåller allt från support till helhetsåtaganden.

Tjänst 2

Labautomation

Vill ni effektivisera era laboratorieprocesser, maximera produktivitet och förbättra arbetsmiljön?

Med vår expertis inom robotik, sensorer och mjukvara kan vi automatisera en rad olika laboratorieprocesser.